AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 STOWARZYSZENIE

---------------------------------

 STATUT

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

 PUBLIKACJE

---------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

---------------------------------

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD

W  dniu 04.12.2023 roku odbyło się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w celu wyboru członka zarządu stowarzyszenia.

Głównym punktem  zebrania  był  wybór nowego członka Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji prezesa stowarzyszenia Pana Andrzeja Desputa. Podczas zebrania uzupełniono skład Zarządu o nowego członka, którym został Pan Przemysław Serweta.

W tajnym głosowaniu zarządu wybrano nowy Zarząd  w składzie:

Przemysław Serweta   –  Prezes

Marian Frajtak             –  Wiceprezes

Ludwik Moczydłowski  –  Skarbnik

Wiesław Bednarski      –  Sekretarz  

Ryszard Łęski             –  Członek

 

W  dniu 08.11.2021 roku odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Głównym punktem  zebrania  był  wybór nowych władz Stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd  w składzie:

Andrzej Desput            –  Prezes 

Marian Frajtak             –  Wiceprezes

Ludwik Moczydłowski  –  Skarbnik 

Wiesław Bednarski      –  Sekretarz   

Ryszard Łęski             –  Członek

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Tadeusz Miedziak
Sekretarz           – Antoni Głowacki

Członek             – Krzysztof Kalinowski

Stowarzyszenie liczy na dzień 08.11.2021 roku 47 członków zwyczajnych, 6 honorowych i 2 wspierających.

 

 

W  dniu 27.03.2017 roku odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Głównym punktem  zebrania  był  wybór nowych władz Stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd  w składzie:

Andrzej Desput            –  Prezes 

Jan Stachura               –  Wiceprezes

Ludwik Moczydłowski  –  Skarbnik 

Wiesław Bednarski      –  Sekretarz   

Marian Frajtak             –  Członek

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Tadeusz Miedziak
Sekretarz           – Tadeusz Gajdziński

Członek             – Krzysztof Kalinowski

Stowarzyszenie liczy na dzień 27.03.2017 roku 49 członków zwyczajnych, 6 honorowych i 2 wspierających.

 

 

W  dniu 25.03.2013 roku odbyło się  walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD.

Głównym punktem  zebrania  był  wybór nowych władz stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd  w składzie:

Jan Kowalski              –  Prezes 

Jan Stachura              –  Wiceprezes

Ludwik Moczydłowski  –  Skarbnik 

Janusz Marciniak        –  Sekretarz   

Marian Frajtak            –  Członek

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Tadeusz Miedziak
Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Kalinowski
Sekretarz – Tadeusz Gajdziński

Stowarzyszenie liczy na dzień 25.03.2013 roku 45 członków uprawnionych do głosowania.

 

W  dniu 30.03.2009 roku odbyło się  walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD.

Głównym punktem  zebrania  był  wybór nowych władz stowarzyszenia.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd  w składzie:

Krzysztof Głodek –  Prezes 

Jan Stachura       –  Wiceprezes

Roman Kuszak    –  Skarbnik 

Janusz Marciniak –  Sekretarz   

Marian Frajtak      –  Członek

W dniu 9 maja 2005 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, Sieradz pod numerem KRS 0000233720. 

Na pierwszym walnym zebraniu Stowarzyszenia, które odbyło się 1 czerwca 2005 roku dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.

W wyniku głosowania wybrano zarząd w składzie:
Prezes – Jan KOWALSKI
Wiceprezes – Jan STACHURA
Skarbnik – Roman KUSZAK
Sekretarz – Janusz MARCINIAK 

Członkowie:
Marian FRAJTAK
Krzysztof GŁODEK
Piotr LEWANDOWSKI

Do komisji rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Tadeusz MIEDZIAK
Z-ca Przewodniczącego – Józef KIERBIEDŹ
Sekretarz – Tadeusz GAJDZIŃSKI

Stowarzyszenie liczy na dzień 29.11.2005 roku 33 członków.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. Dbałość o pozytywny wizerunek 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia (zwanej dalej 15 SBWD) w środowisku żołnierzy i społeczeństwa,

  2. Pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, oraz jej poprzedniczek tj. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich, Oficerskiej Szkoły Łączności, Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej, 56 batalionu radioliniowego, 15 Pułku Radioliniowo – Kablowego, 15 Brygady Radioliniowo – Kablowej i 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo – Kablowej oraz Wojska Polskiego,

  3. Integracja środowisk żołnierskich i kombatanckich, stowarzyszeń paramilitarnych, organizacji młodzieżowych wokół 15 SBWD,

  4. Upowszechnianie wiedzy obronnej wśród młodego pokolenia.