AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 STOWARZYSZENIE

---------------------------------

 STATUT

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

 PUBLIKACJE

---------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

---------------------------------

A K T U A L N O Ś C I

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

W  dniu 04.12.2023 roku odbyło się  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w celu wyboru członka zarządu stowarzyszenia.

Głównym punktem  zebrania  był  wybór nowego członka Zarządu w związku ze złożeniem rezygnacji z funkcji prezesa stowarzyszenia Pana Andrzeja Desputa. Podczas zebrania uzupełniono skład Zarządu o nowego członka, którym został Pan Przemysław Serweta.

W tajnym głosowaniu zarządu wybrano nowy Zarząd  w składzie:

Przemysław Serweta   –  Prezes

Marian Frajtak             –  Wiceprezes

Ludwik Moczydłowski  –  Skarbnik

Wiesław Bednarski      –  Sekretarz  

Ryszard Łęski             –  Członek

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY O CZŁONKACH STOWARZYSZENIA

 1 listopad – dzień pamięci i zadumy o poległych żołnierzach
i zmarłych  kolegach ze Stowarzyszenia.

 Jak co roku zapalamy znicze na żołnierskich grobach.

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

20 październik  2023 r.

88 rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz

Tegoroczne obchody Święta Brygady rozpoczęły się o godzinie 11.00 Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym.

O godzinie 13.00 na placu apelowym brygady rozpoczął się Uroczysty Apel. Udział w nim wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych oraz Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz Dominikowski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy. Dowódca Brygady płk Wojciech Daniłowski wręczył wyróżnienia, listy gratulacyjne i odznaki pamiątkowe żołnierzom oraz pracownikom wojska. Apel zakończył się defiladą i pokazem wyszkolenia żołnierzy brygady.

Zaproszeni goście oraz młodzież szkolna uczestnicząca w Dniu otwartych koszar mogli obejrzeć teren jednostki, aktualny  sprzęt łączności, ratownictwa medycznego i strefę dziecka.

Zakończeniem obchodów Święta Brygady było spotkanie integracyjne w Klubie 15 BWD w którym brali udział również  członkowie Stowarzyszenia.

Przybyli do jednostki mieszkańcy miasta  i okolic godnie uczcili Nasze Święto.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Tegoroczne obchody naszego Święta odbyły się w dwóch dniach 11 i 15 sierpnia.
11 sierpnia 2023 r na terenie Brygady odbył się uroczysty apel
na którym wręczono  odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom Brygady.
Po apelu rozpoczęły się zawody sportowe w ramach dnia sportu.
Żołnierze startowali  w różnych konkurencjach
indywidualnych i drużynowych.
Dobre wyniki uczestników zawodów świadczą
o ich wysokiej kondycji i zaangażowaniu.

W dniu 15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu Flagi Państwowej i wystąpieniach dowódcy brygady oraz Starosty Powiatu Sieradzkiego, odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje wraz z członkami naszego stowarzyszenia złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Dalsza część Święta Wojska Polskiego odbyła się w parku Staromiejskim gdzie przygotowano dla mieszkańców Sieradza piknik wojskowy. Żołnierze zaprezentowali  obecny  sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Nie odbyło się też bez wojskowej grochówki.

Ostatnim punktem pikniku były występy w muszli koncertowej trzech młodzieżowych zespołów muzycznych. Duża ilość zwiedzających i ładna pogoda, nadała naszemu Wojskowemu Świętu właściwą oprawę.

Po uroczystościach jak co roku, w Klubie Brygady odbyło się spotkanie pokoleń w którym licznie uczestniczyli członkowie naszego Stowarzyszenia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE 79 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

1 SIERPNIA

Jak co roku o godzinie 17.00 dźwięki syren rozległy  się w całej Polsce. Przed pomnikiem poświęconym Niezwyciężonemu Miastu Warszawie w Sieradzu, spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych i młodzież by oddać hołd powstańcom warszawskim. Udział w uroczystości brała też delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

W dniu 4.05.2023 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Zebranie składało się z dwóch części.

1. Prelekcja Prezesa Oddziału PTTK w Sieradzu pani Wiesławy Sudeckiej „Dworki szlacheckie na ziemi sieradzkiej”. W części tej uczestniczyli też zaproszeni goście z koła ZŻWP w Sieradzu.

2. Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia. W pierwszej części Pani Prezes pokazała na zdjęciach najlepiej zachowane dworki szlacheckie, przedstawiła ich historię oraz opowiedziała o wojskowych tradycjach właścicieli.

Bardzo ciekawą prelekcję zakończyła propozycją poprowadzenia wycieczki do dworków. W drugiej części zebrania uczestniczyli tylko członkowie Stowarzyszenia. Prezes Andrzej Desput w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za miniony 2022 r. Przypomniał zebranym najważniejsze przedsięwzięcia w których brali udział członkowie Stowarzyszenia. Podkreślił dobrą współpracę z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Przedstawił propozycję zamierzeń do realizacji przez Zarząd na 2023 rok. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium.

Podczas dyskusji członkowie przedstawiali propozycje i wnioski do dalszej działalności Stowarzyszenia.

Na tym zebranie zakończono.

Prezes Andrzej Desput

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. obchodziliśmy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ustawa zasadnicza ustanowiona 3 maja 1791 roku była aktem o istotnym znaczeniu dla Narodu Polskiego. Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Prezydenta Miasta Sieradza, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD byli uczestnikami tegorocznych obchodów. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Bazylice Mniejszej, uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu Starosty Sieradzkiego, odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Dowódca 15 SBWD płk Wojciech Daniłowski wręczył akty mianowania i odznaczenia żołnierzom oraz pracownikom  cywilnym jednostki. Delegacje  parlamentarzystów, samorządów, służb mundurowych  i organizacji społecznych, w tym nasze Stowarzyszenie złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Uroczystości zakończył koncert Miejskiej Orkiestry Dętej OSP w Sieradzu.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ZIMOWE

Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

W dniu 23.01.2023 roku odbyło się zimowe zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD.

Prezes Andrzej Desput powitał przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia oraz przedstawicieli dowództwa brygady z zastępcą dowódcy płk Jarosławem Zdunem, kapelanem płk Tomaszem Paroniem i członka honorowego Stowarzyszenia kolegę Roberta Krupę.

W swoim wystąpieniu prezes podsumował działalność Stowarzyszenia od ostatniego wiosennego zebrania w marcu 2022 r. Kończąca się pandemia pozwoliła reaktywować nasze kwartalne spotkania i mogliśmy brać udział w statutowych przedsięwzięciach.

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystościach Święta Brygady, dniach otwartych koszar, uroczystych przysięgach wojskowych, turniejach sportowych i spotkaniach żołnierskich pokoleń. Podczas czerwcowego zebrania w muzeum BWA w Sieradzu obejrzeliśmy zbiory malarstwa i rzeźby oraz aktualną wystawę metaloplastyki i grafiki artysty Andrzeja Puzona. Na strzelnicy brygady w ramach wrześniowego zebrania przeprowadzono zawody strzeleckie na osi śnieżnik.

Na zakończenie prezes podziękował dowództwu brygady za organizacyjne i logistyczne wsparcie naszych działań. Podczas dyskusji płk Jarosław Zdun podkreślił wagę naszej działalności dla brygady i zakreślił ramy dalszej współpracy.

Ostatnim punktem zebrania był smaczny zimowy grill przy którym w luźnej atmosferze omówiono propozycje do planu zamierzeń na 2023 i 2024 rok.

Prezes Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY O CZŁONKACH STOWARZYSZENIA

 1 listopad – dzień pamięci i zadumy o poległych żołnierzach
i zmarłych  kolegach ze Stowarzyszenia.

 Jak co roku zapalamy znicze na żołnierskich grobach.

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

21 październik  2022 r.

87 rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz

Tegoroczne obchody Święta Brygady rozpoczęły się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym.

O godzinie 12.00 na placu apelowym brygady rozpoczął się Uroczysty Apel. Udział w nim wzięli zaproszeni goście oraz Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski, a także Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa płk dr inż. Damian Matysiak. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych  im. Karola Kurpińskiego z Poznania. Gen. broni Tomasz Piotrowski w okolicznościowym przemówieniu podziękował żołnierzom za dotychczasową służbę i podkreślił rolę jednostki w Wojsku Polskim. Dowódca Brygady płk Wojciech Daniłowski wręczył wyróżnienia i odznaczenia zasłużonym dla jednostki. Apel zakończył się defiladą i pokazem walki wręcz.

Zaproszeni goście oraz młodzież szkolna uczestnicząca w Dniu otwartych koszar mogli obejrzeć teren jednostki, aktualne uzbrojenie oraz dawny sprzęt łączności.

Uroczystości zwieńczył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Szkole Muzycznej w Sieradzu.

Zakończeniem obchodów Święta Brygady było spotkanie integracyjne w Klubie 15 BWD na które licznie przybyli członkowie naszego Stowarzyszenia.

Ładna pogoda sprawiła, że przybyli do jednostki mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

Foto: 15BWD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15  SBWD

TYM RAZEM NA STRZELNICY BRYGADY.

W dniu 23 września  2022 r zebranie Stowarzyszenia odbyło się w brygadzie na terenie strzelnicy. Kierownik obiektu przedstawił nam poszczególne strzelnice i rodzaje strzelań które można na nich prowadzić. Następnie na strzelnicy elektronicznej członkowie Stowarzyszenia wykonali praktyczne strzelania z różnego rodzaju broni. Dzięki zaawansowanym systemom symulacji pola walki, mogliśmy strzelać do różnych tarcz poruszających się w terenie odkrytym i zabudowanym.

Po strzelaniu kierownik strzelnicy zaprezentował nam swoje zdjęcia z pobytu na  misji w Afganistanie i przedstawił możliwości sprzętu użytego tam przez naszych żołnierzy.

Andrzej Desput

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

W dniu 15 sierpnia 2022 r obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu Flagi Państwowej i wystąpieniu dowódcy brygady, odczytano rozkaz o mianowaniu żołnierzy na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje wraz z członkami naszego stowarzyszenia złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Dalsza część Święta Wojska Polskiego odbyła się w parku Staromiejskim gdzie przygotowano dla mieszkańców Sieradza piknik pn. Mundurowi są wśród nas. Żołnierze zaprezentowali  obecny  sprzęt wojskowy i uzbrojenie. Nie odbyło się też bez wojskowej grochówki którą sponsorowało nasze stowarzyszenie. Na elektronicznej strzelnicy można było uczestniczyć w strzelaniu z różnego rodzaju  broni.

Ostatnim punktem pikniku był występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Duża ilość zwiedzających i ładna pogoda, nadała naszemu Wojskowemu Świętu właściwą oprawę.

Po uroczystościach jak co roku, w Klubie Brygady odbyło się spotkanie pokoleń gdzie członkowie  Stowarzyszenia mogli powspominać z obecną kadrą dawne dzieje w brygadzie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCONE 78 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

1 SIERPNIA

O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem poświęconym Niezwyciężonemu Miastu Warszawie w Sieradzu, spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych i młodzież by oddać hołd powstańcom warszawskim. Udział w uroczystości brała też delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

Andrzej Desput

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15 SBWD

Tym razem spotkanie z kulturą.

W dniu 13 czerwca 2022 r. zebranie Stowarzyszenia odbyło się w Biurze Wystaw Artystycznych w Sieradzu na ulicy Kościuszki 3. Dyrektor BWA Pan Tomasz Oszczęda przedstawił nam bogatą działalność tej zasłużonej placówki kultury i 200 letnią historię budynku w którym się ona znajduje.

Zwiedziliśmy nową pracownię plastyczną gdzie młodzież tworzy i wypala przedmioty z gliny. Obejrzeliśmy też najnowszą wystawę prac artysty grafika Andrzeja Puzona.

Polecamy Członkom Stowarzyszenia propagowanie tej formy kultury i zapraszamy do odwiedzenia Sieradzkiego BWA. Naprawdę jest co zobaczyć dla dzieci i dorosłych.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. obchodziliśmy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ustawa zasadnicza ustanowiona 3 maja 1791 roku była aktem o istotnym znaczeniu dla Narodu Polskiego. Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD byli uczestnikami tegorocznych obchodów. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Bazylice Mniejszej, uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu Starosty Sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości delegacje instytucji i organizacji społecznych, w tym nasze Stowarzyszenie złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE WIOSENNE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

 W dniu 21.03.2022 roku odbyło się wiosenne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

 

Po powitaniu przybyłych na zebranie członków Stowarzyszenia oraz przybyłych gości, prezes Andrzej Desput wręczył legitymację członkowską nowo przyjętemu koledze Tomaszowi Perkowskiemu.

W swoim wystąpieniu prezes podsumował działalność Stowarzyszenia od ostatniego zebrania sprawozdawczego w listopadzie 2021 r.

Chcemy zapomnieć o kończącej się pandemii i powrócić do naszych kwartalnych spotkań.

Niestety ostatni miesiąc to nowe tragiczne wyzwanie – wojna na Ukrainie. Bohaterska obrona Narodu Ukraińskiego przejdzie do historii. Brutalna napaść Rosji na Ukrainę to realne zagrożenie dla całej Europy i dla każdego z nas.

Prezes podziękował naszym członkom którzy przyjęli uchodźców i przyłączyli się do propagowanej przez Stowarzyszenie akcji przekazywania paczek dla Ukrainy. Organizacyjnie przyłączyliśmy się do Sieradzkich harcerzy. Zbiórkę koordynował kolega Ludwik Moczydłowski.

Ostatnim punktem zebrania był smaczny wiosenny grill przygotowany przez kucharzy z brygady.

Podczas dyskusji  członkowie omówili propozycje do planu zamierzeń na 2022 r.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 STYCZEŃ 1863 ROK - WYBUCH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Obchody 159 rocznicy wybuchu Powstania zorganizowano dla mieszkańców miasta przy zbiorowej mogile powstańców na cmentarzu w Sieradzu. Znicz przy pomniku złożyli również członkowie naszego Stowarzyszenia.

Uroczystości odbyły się z inicjatywy Komendanta Hufca ZHP Sieradz naszego kolegi Przemysława Serwety.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE WALNE ZEBRANIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

W dniu 8.11.2021 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Po powitaniu przybyłych na zebranie członków, prezes Stowarzyszenia Andrzej Desput w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za minione 4 lata kadencji. Przypomniał zebranym najważniejsze przedsięwzięcia z okresu trwania  kadencji, w tym realizację filmu Sieradzka Brygada Wczoraj i dziś. Podkreślił  dobrą współpracę z 15 Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Przedstawił propozycję zamierzeń do realizacji przez nowy Zarząd na następną kadencję. Gorąco podziękował za czteroletnią  pracę członkom Władz Stowarzyszenia oraz za aktywność i tworzenie dobrego klimatu do pracy przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego  Tadeusza Miedziaka. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium.

Kolejnym punktem zebrania był wybór Władz Stowarzyszenia na następną kadencję. Przewodniczący zebrania Wiesław Bednarski  udzielił głosu dotychczasowemu wiceprezesowi Janowi Stachurze który powiadomił o rezygnacji z kandydowania do nowych władz. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Tadeusz Gajdziński również zrezygnował z kandydowania do komisji.

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Desput serdecznie podziękował obu kolegom za wieloletnią pracę w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatów do nowych Władz Stowarzyszenia odbyło się tajne głosowanie członków stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

Andrzej Desput – prezes,

Marian Frajtak – wiceprezes,

Wiesław Bednarski – sekretarz,

Ludwik Moczydłowski – skarbnik,

Ryszard Łęski  – członek,

Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

Tadeusz Miedziak – prezes,

Antoni Głowacki – sekretarz,

Krzysztof Kalinowski – członek

Podczas dyskusji członkowie  przedstawiali propozycje i wnioski do dalszej działalności Stowarzyszenia.

Ostatnim punktem zebrania było przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków  uchwały programowej na następną 4 letnią kadencję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Nowe Władze Stowarzyszenia rozpoczęły  swoją działalność od 8 listopada 2021 roku.

Na tym zebranie zakończono.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY O CZŁONKACH STOWARZYSZENIA

 1 listopad – dzień pamięci i zadumy o poległych żołnierzach
i zmarłych  kolegach ze Stowarzyszenia.

 Jak co roku zapalamy znicze na żołnierskich grobach.

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

19 październik  2021 r.

86 rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz

Tegoroczne obchody Święta Brygady rozpoczęły się 21 października Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym.

Następnego dnia w jednostce odbył się Dzień Otwartych Koszar i Uroczysty Apel połączony z wręczeniem jednostce Chorągwi Wojska Polskiego. W apelu uczestniczyła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy oraz przełożony Brygady Dowódca Garnizonu Warszawa płk Tomasz Dominikowski który w okolicznościowym przemówieniu podziękował żołnierzom za dotychczasową służbę. Dowódca Brygady płk Wojciech Daniłowski wręczył  wyróżnienia i odznaczenia zasłużonym dla jednostki. Apel zakończył się efektowną musztrą paradną w wykonaniu żołnierzy kobiet.

Zaproszeni goście oraz młodzież szkolna uczestnicząca w Dniu otwartych koszar, mogli obejrzeć teren jednostki, aktualne uzbrojenie żołnierzy oraz umundurowanie. Wszyscy też zostali poczęstowani tradycyjną grochówką w żołnierskiej stołówce. Uroczystości zwieńczył koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy w Teatrze Miejskim w Sieradzu.

Zakończeniem obchodów Święta Brygady było spotkanie pokoleń w Klubie Garnizonowym na które licznie przybyli członkowie naszego Stowarzyszenia.

Ładna pogoda sprawiła, że  przybyli do jednostki  mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej Desput

Zdjęcia: 15 BWD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Tegoroczne uroczystości odbyły się w dwóch dniach.

W dniu 13 sierpnia po południu w klubie przy ulicy Sienkiewicza odbyło się spotkanie pokoleń. Uczestniczyli w nim aktualni żołnierze brygady, zaproszeni goście i członkowie naszego stowarzyszenia.

W dniu 15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele garnizonowym. Następnie uczestnicy wraz z kompanią honorową przemaszerowali pod pomnik 100 lecia Bitwy Warszawskiej usytuowany na skwerze przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje wraz z członkami naszego stowarzyszenia złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Dalsza część Święta Wojska Polskiego odbyła się w jednostce gdzie gościnnie otwarto koszary dla wszystkich odwiedzających. Żołnierze zaprezentowali efektowny pokaz walki wręcz, obecny  sprzęt wojskowy i uzbrojenie z II Wojny Światowej. Na elektronicznej strzelnicy można było uczestniczyć w strzelaniu z różnego rodzaju  broni. Dla najmłodszych były zabawy, tańce. W  stołówce wszyscy smakowali żołnierską grochówkę. Duża ilość zwiedzających i ładna pogoda, nadała naszemu Wojskowemu Świętu właściwą oprawę.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uroczystości poświęcone 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 SIERPNIA

O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem poświęconym Niezwyciężonemu Miastu Warszawie w Sieradzu, spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych, by oddać hołd powstańcom warszawskim. Przybyła młodzież z klubu piłkarskiego Warty Sieradz. Udział w uroczystości brała też delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY O CZŁONKACH STOWARZYSZENIA

 1 listopad – dzień pamięci i zadumy o naszych kolegach.

 Jak co roku zapalamy znicze na żołnierskich grobach.

 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

19  Październik 2020 r – 85 rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz

W związku z epidemią korona wirusa tegoroczne Święto Brygady nie odbyło się tak uroczyście jak w poprzednich latach. W dniu 24 października żołnierze służby przygotowawczej złożyli przysięgę wojskową. Uroczystości odbyły się bez udziału gości. Dowódca Brygady płk Wojciech Daniłowski poprzez media społecznościowe i Sieradzką telewizję złożył wszystkim obecnym i byłym żołnierzom jednostki podziękowania za ich wkład w funkcjonowanie Sieradzkiej Brygady.

Uwzględniając ograniczenia związane z epidemią, nasze Stowarzyszenie przygotowało 2 bezpieczne przedsięwzięcia dla uczczenia Święta Brygady.

1. Zorganizowano wraz z Klubem 15 SBWD konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z powiatu sieradzkiego.

WOJSKO POLSKIE W SIERADZU

85 ROCZNICA UTWORZENIA GARNIZONU SIERADZ

 2.  Nakręcono 7 minutowy film pt.

SIERADZKA BRYGADA WCZORAJ I DZIŚ.

Na ogłoszony konkurs plastyczny wpłynęło 60 różnorodnych prac. Komisja konkursowa oceniła oryginalność ujęcia tematu, walory artystyczne i samodzielność wykonywanych prac. Przedstawione rysunki wykonane były w zaskakujących technikach i pokazały obraz wojska oraz jednostki w najdziwniejszych ujęciach.

Komisja konkursowa przyznała nagrody następującym osobom:

I grupa wiekowa 7- 9 lat.

Laureat         – Hanna URBANIAK z Brzeźnia

Wyróżnienie  Adam ŚLEDZIŃSKI z Rossoszycy

II grupa wiekowa 10 – 15 lat

Laureat           Zofia PIASTA z Sieradza

Wyróżnienie  Szymon TOMASIK Sieradza

Ponadto przyznano nagrodę specjalną dla pracy która uzyskała największą liczbę głosów (polubień) w głosowaniu na profilu facebookowym  Klubu 15 SBWD.

Nagrodę otrzymała Natalia SOWAŁA  337 lajków.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał Dowódca Brygady wraz z członkami naszego Stowarzyszenia w Klubie w dniu 23 października.

Wszystkie nagrody o łącznej wartości 500 zł zawierały sprzęt elektroniczny.

Rysunki można oglądać w salach Klubu 15 SBWD.

Serdecznie dziękuję za zaangażowanie i profesjonalizm w organizacji konkursu wszystkim pracownikom klubu, a szczególnie pani Agnieszce ŁUCZAK i Magdalenie KACPRZAK.

Drugim przedsięwzięciem było nakręcenie 7 minutowego filmu:

SIERADZKA BRYGADA WCZORAJ I DZIŚ.

https://15bwd.wp.mil.pl/u/Sieradzka_Brygada_Wczoraj_i_Dzis.mp4

Wykonawcą filmu była „SIERADZKA TV MEDIA” - Czesław Zasiński.

W I części  pokazano najstarsze zdjęcia dokumentujące przybycie wojska do Sieradza i obrazki z tamtych koszar.

W II części zaprezentowano obecny teren jednostki, przebieg ćwiczeń i szkolenia. Pokazano najnowszą technikę łączności, pracę sztabów i szkolenie fizyczne żołnierzy.

Film został już rozpowszechniony w lokalnych mediach i w internecie.

Można go też oglądać stronie naszego Stowarzyszenia.

Za wkład w realizację filmu  szczególnie dziękuję Dowódcy Brygady płk Wojciechowi Daniłowskiemu, właścicielowi telewizji Panu Czesławowi Zasińskiemu i naszej koleżance Beacie Michalskiej za opracowanie scenariusza filmu.

Wszystkie koszty obu tych przedsięwzięć zostały pokryte z funduszy uzyskanych z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - zadanie „Mikrogranty w Łódzkiem” oraz budżetu Miasta Sieradza.

Chcę podziękować za zaangażowanie pracownikom Centrum OPUS i naszemu koledze Przemysławowi Serwecie za pracę przy uzyskaniu tych funduszy.

Życzymy wszystkim Członkom Naszego Stowarzyszenia zdrowia i apelujemy o przestrzeganie zasad postępowania w związku z zagrożeniami epidemią.

Prezes Stowarzyszenia

Andrzej Desput

wraz z Zarządem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS PLASTYCZNY

"WOJSKO POLSKIE W SIERADZU – 85. ROCZNICA UTWORZENIA GARNIZONU SIERADZ”

Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Klub 15 BWD, ogłaszają konkurs plastyczny z okazji 85. rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz.

Regulamin konkursu plastycznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Tegoroczne uroczystości składały się z dwóch części.

W dniu 14 sierpnia w brygadzie odbył się uroczysty apel na którym dowódca jednostki płk Wojciech Daniłowski podziękował podwładnym za ich wzorową postawę i zaangażowanie w służbie i pracy. Po uroczystościach odbyła się musztra paradna tym razem w wykonaniu pań - żołnierzy służących w brygadzie. Na zakończenie batalion logistyczny zaprezentował dynamiczny pokaz swoich umiejętności bojowych. Po południu w klubie przy ulicy Sienkiewicza odbyło się spotkanie pokoleń w którym uczestniczyli również członkowie naszego stowarzyszenia.

W dniu 15 sierpnia obchody Święta Wojska Polskiego połączone były z odsłonięciem pomnika 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Po uroczystej mszy świętej w kościele garnizonowym, uczestnicy wraz z kompanią honorową przemaszerowali pod pomnik usytuowany na skwerze przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Inicjatorami budowy pomnika byli sieradzcy harcerze którzy również uczestniczyli w jego odsłonięciu. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Na zakończenie uroczystości przybyłe delegacje wraz z członkami naszego stowarzyszenia złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 SIERPNIA

Uroczystości poświęcone 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem poświęconym Niezwyciężonemu Miastu Warszawie w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych by oddać hołd powstańcom warszawskim. Przybyła też licznie młodzież z klubów piłkarskich Widzewa Łódź i Warty Sieradz. Udział w uroczystości brała delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w składzie: Andrzej DESPUT, Ludwik MOCZYDŁOWSKI, Jan STACHURA i Tadeusz MIEDZIAK która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z wielkim żalem informujemy, że 27 kwietnia 2020 r. odszedł od nas na zawsze pułkownik Bernard Mieńkowski, pierwszy dowódca jednostki łączności w Sieradzu. W latach 1956 -1964 dowodził 56. Batalionem Radiolinii w Sieradzu. Po odejściu z Sieradza, w latach 1964 - 1969 pełnił obowiązki zastępcy komendanta i komendanta Wojskowego Instytutu Łączności w Zegrzu. W latach 1969 - 1976 był zastępcą Szefa Wojsk Łączności MON. W 1976 r. odszedł z zawodowej służby wojskowej. Przez dalsze lat pracował w instytucjach cywilnych oraz udzielał się w wielu organizacjach społecznych. Był członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Był również Członkiem Honorowym i rzeczywistym Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Odznaczony był m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 6 maja 2020 r. o godzinie 12:30 w sali „B” Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym Północnym, przy ul. Wóycickiego 14 w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie i ceremonia złożenia Jego prochów w rodzinnym grobie na miejscowym cmentarzu.

                                              CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE NOWOROCZNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15 SBWD W DNIU 27.01.2020 r

W dniu 27 stycznia 2020 r w klubie przy ul. Sienkiewicza, odbyło się Uroczyste Noworoczne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Honorowymi gośćmi zebrania było dowództwo 15 SBWD z dowódcą płk Wojciechem Daniłowskim, księdzem kapelanem Kościoła Garnizonowego płk Tomaszem Paroniem,  prezesem Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Markiem  Lewandowskim oraz płk Robertem Krupą. 

Po powitaniu wszystkich przez Prezesa Stowarzyszenia, uczczono minutą ciszy naszego wieloletniego członka  kolegę Jana Kiełbasiaka, który odszedł od nas w ostatnim roku na wieczną wartę.

Następnie prezes poinformował iż na poprzednim zebraniu jednogłośnie przyjęto na członka honorowego Stowarzyszenia kolegę Roberta Krupę. Nowo przyjęty członek podziękował za przyjęcie i otrzymał legitymację oraz odznakę Stowarzyszenia. Poinformowano również o przyjęciu do Stowarzyszenia dwóch nowych kolegów: Krzysztofa Maksela i Józefa Baranowskiego.

Kolejnym punktem zebrania było krótkie podsumowanie przez prezesa działalności Stowarzyszenia w 2019 roku i planowane zamierzenia na 2020 r. Podkreślono wiodącą pozycję Sieradzkiej Jednostki wśród wojsk łączności i jej wysokie oceny za udział w ćwiczeniach NATO. Prezes podziękował członkom Stowarzyszenia za udział w obchodach Święta Wojska Polskiego i Święta Brygady oraz w imprezach społeczno rekreacyjnych.

W planowanych zamierzeniach na 2020 r podkreślono uczestniczenie Stowarzyszenia w imprezach związanych z przypadającą w tym roku 85 rocznicą przybycia do Sieradza 31 Pułku Strzelców Kaniowskich oraz 100 lecia Bitwy Warszawskiej. W bitwie tej pod Radzyminem żołnierze tego Pułku wykazali się wyjątkowym męstwem i odwagą.

Kolejnym punktem spotkania był koncert piosenek wykonanych przez młodych wokalistów z Klubu 15 BWD prowadzonych przez panią Annę Jurę. Po zakończeniu koncertu artystów nagrodzono długimi brawami oraz podarunkami przygotowanymi i wręczonymi przez kol. Ludwika Moczydłowskiego.

Na zakończenie tej części spotkania prezes Stowarzyszenia przekazał obecnym serdeczne życzenia Pomyślności w  Nowym Roku.

Ostatnim punktem Noworocznego spotkania była kolacja przy której mówiono o prywatnych planach uczestników na 2020 r.  

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY 101 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu odbyły się obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniu 10 listopada 2019r. Delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15 BWD zapaliła znicz pod pomnikiem Marszałka, a w dniu 11 listopada złożyliśmy wiązankę kwiatów.

Foto: 15 BWD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  pamiętajmy o tych co odeszli.

1 Listopad dzień pamięci o naszych zmarłych.

Chwila zadumy nad umykającym czasem.

Członkowie Stowarzyszenia zapalili znicze na żołnierskich grobach.

Cześć Ich Pamięci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

25 październik  2019 r.

84 rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz

 

Z okazji tegorocznego Święta Brygady, w jednostce odbył się Dzień Otwartych Koszar i uroczysty apel połączony ze złożeniem przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej.

W apelu uczestniczyła Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy oraz przełożony Brygady Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa płk Roman Januszewski, który w okolicznościowym przemówieniu podziękował żołnierzom za dotychczasową służbę.

Dowódca Brygady płk Krzysztof Rawski wręczył odznaki, listy gratulacyjne i pochwały zasłużonym dla jednostki.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej. Dowódca Brygady w swoim wystąpieniu podkreślił słowa przysięgi o zobowiązaniu elewów do rzetelnej i oddanej służby w szeregach Polskich Sił Zbrojnych.

Podczas uroczystości został zaprezentowany album fotografii pt:

Sieradzkie koszary – historia i współczesność

Pierwsze egzemplarze tego pięknego albumu uroczyście zostały wręczone na placu byłym dowódcom Brygady i osobom które udostępniły zdjęcia ze swoich zbiorów.

Dużą rolę w przygotowaniu albumu mieli nasi członkowie Stowarzyszenia.

W skład redakcji wchodzą koledzy: Jan Kowalski, Wiesław Bednarski, Janusz Marciniak i Tadeusz Gajdziński. Opracowanie graficzne wykonała koleżanka Beata Michalska.

Autorami tekstów i źródłem zdjęć byli koledzy: Karol Kociałkowski, Tadeusz Miedziak i Aleksander Rawski.

Na najbliższym zebraniu Stowarzyszenia w styczniu, album ten zostanie zaprezentowany wszystkim członkom. Jestem pewien że wielu z nas oglądając tam swoje zdjęcia, z uśmiechem przypomni sobie jaki był piękny i młody.

Zaproszeni goście oraz młodzież szkolna uczestnicząca w Dniu otwartych koszar, mogli obejrzeć grupy rekonstrukcyjne oraz szwadron kawalerii w historycznych mundurach. Zaprezentowano aktualne uzbrojenie żołnierzy oraz umundurowanie. Wszyscy też zostali poczęstowani tradycyjną grochówką w żołnierskiej stołówce.

Uroczystości zwieńczył koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy, dynamiczny pokaz umiejętności taktycznych żołnierzy w obronie patrolu samochodowego oraz defilada pododdziałów.

Zakończeniem obchodów Święta Brygady było spotkanie pokoleń w Klubie Garnizonowym na które licznie przybyli członkowie naszego Stowarzyszenia.

Ładna pogoda sprawiła, że  przybyli do jednostki  mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Foto: 15 BWD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Główne uroczystości 15 sierpnia rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym. Po zakończeniu mszy zgromadzone delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta udali się na plac przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w obecności kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych i pododdziałów brygady odbył się uroczysty apel. Podczas apelu wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe, odznaczenia, tytuły honorowe i listy gratulacyjne dla żołnierzy i pracowników cywilnych jednostki.

Dowódca Brygady płk Robert Krupa wyróżnił nasze Stowarzyszenie

Miniaturą Sztandaru 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Na rewersie miniatury umieszczony jest napis:

Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

W podziękowaniu za aktywność w informowaniu opinii publicznej o działaniach

15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz wsparcie w budowaniu jej wizerunku.

Święto Wojska Polskiego

Sieradz 15 sierpień 2019 r

Uroczystości zakończyła salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja naszego Stowarzyszenia. Część oficjalną zwieńczyła wojskowa defilada.

Po uroczystościach na wszystkich uczestników czekała tradycyjna żołnierska grochówka którą przygotowali kucharze z jednostki.

Zakończeniem obchodów Święta Wojska Polskiego było spotkanie pokoleń w Klubie Garnizonowym. Członkowie naszego Stowarzyszenia serdecznie podziękowali Dowódcy Brygady za otrzymane wyróżnienie.

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W 15 BWD.

W dniu 16.06.2019r. zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD odbyło się w jednostce wojskowej w Sieradzu. Naszym przewodnikiem po jednostce był Dowódca brygady płk Robert KRUPA.

Po powitaniu i przedstawieniu aktualnych zadań służbowych i realizowanych inwestycji logistycznych brygady udaliśmy się na strzelnicę garnizonową. Zaprezentowany tam został symulator pola walki oraz strzelań szkolnych i bojowych „Śnieżnik”. Uczestnicy zebrania mogli zobaczyć i sprawdzić osobiście nowoczesny sposób prowadzenia szkolenia żołnierzy, odpowiadający współczesnemu polu walki. Zwieńczeniem spotkania była możliwość obejrzenia całej infrastruktury i obiektów zakrytej strzelnicy garnizonowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

 W dniu 25 marca 2019 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze  Zebranie

Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD

Przybyłych na zebranie członków powitał  prezes Stowarzyszenia  Andrzej Desput. Pierwszym punktem zebrania była prelekcja o udziale w misjach w Afganistanie żołnierzy z naszej brygady i prezentacja wystawy Klubu Garnizonowego „Kobiety w Wojsku Polskim”. Prelekcję przeprowadził plut. Łukasz Piotrowski uczestnik 2 misji. Opowiedział o zadaniach naszych żołnierzy, warunkach pobytu w bazach i zagrożeniach związanych z uczestniczeniem w konwojach. Całość prelekcji urozmaiciły zdjęcia i filmiki nakręcone przez uczestników misji.

Wystawa zdjęć „Kobiety w Wojsku Polskim” przedstawiała służbę naszych żołnierek podczas szkoleń i przy obsłudze sprzętu. Fotograf  podkreślił wdzięk i urodę pań oraz ich zaangażowanie w służbie.

W następnym punkcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Andrzej Desput w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za miniony rok. Podkreślono udział członków Stowarzyszenia w wycieczce historyczno – turystycznej po Ziemi Łódzkiej, jak również uczestniczenie w obchodach Święta Wojska Polskiego i Święta Brygady. W sprawozdaniu podkreślono bardzo dobrą współpracę z dowództwem 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

W końcowej części sprawozdania przedstawiono propozycję zamierzeń do realizacji w 2019 r. Prezes podziękował za aktywność wszystkim  członkom Stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnymi punktami zebrania było podsumowanie działalności finansowej Stowarzyszenia przez skarbnika kolegę Ludwika Moczydłowskiego i złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego kolegę Tadeusza Miedziaka. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za 2018 rok.

W dalszej dyskusji członkowie omawiali sposoby dofinansowania działalności Stowarzyszenia i program działalności na rok 2019. Kolega Jan Kowalski zaproponował podjęcie kroków dla odsłonięcia tablicy upamiętniającej przybycie do Sieradza pierwszych oddziałów Wojska. Sekretarz Wiesław Bednarski omówił program wycieczki na tereny Śląska organizowanej przez Stowarzyszenie w czerwcu 2019 r.   

Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy złożyli sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

 Andrzej Desput

Foto: Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE ŚWIĄTECZNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15 SBWD w dniu 17.12.2018 r.

17 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Do klubu przy ul. Sienkiewicza przybyli przyjaciele sieradzkiej jednostki. Zebranie rozpoczęło się powitaniem przez prezesa Stowarzyszenia wszystkich obecnych.

Honorowymi gośćmi naszego zebrania było dowództwo 15 SBWD z dowódcą płk Robertem Krupą, kapelanem brygady ks. mjr Władysławem Włodarczykiem oraz prezesem Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Markiem Lewandowskim.

Po uroczystym powitaniu uczczono minutą ciszy dwóch członków stowarzyszenia którzy odeszli od nas w ostatnim roku na wieczną wartę. Byli to koledzy: Henryk Wojciechowski i Antoni Firlit.

Następnie prezes poinformował o podjętej przez Zarząd jednomyślnie uchwale, w myśl której do Stowarzyszenia zostali przyjęci trzej nowi członkowie: Tadeusz Twardowski, Krzysztof Reszka i Ryszard Łęski. Nowo przyjęci członkowie otrzymali legitymacje i odznaki członkowskie.

Kolejnym punktem spotkania było krótkie podsumowanie przez prezesa działalności Stowarzyszenia w 2018 roku i planowane zamierzenia na 2019r. Przypomniano czerwcową wycieczkę po Ziemi Łódzkiej, uczestniczenie w zawodach strzeleckich i spotkanie w Rudzie. Prezes szczególnie podziękował członkom Stowarzyszenia za udział w imprezach związanych ze Świętem Wojska Polskiego, Świętem Brygady i Rocznicą 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Podkreślono bardzo dobrą współpracę z dowództwem Brygady.

Kolejnym punktem spotkania był koncert w wykonaniu młodych wokalistów z Klubu 15. SBWD prowadzonych przez panią Annę Jurę. Przez kilkanaście minut uczestnicy zebrania słuchali pięknie wykonanych piosenek. Po zakończeniu koncertu artystów nagrodzono długimi brawami oraz podarunkami przygotowanymi i wręczonymi przez kol. Ludwika Moczydłowskiego.

Na zakończenie tej części spotkania sieradzcy harcerze przekazali obecnym przesłanie Międzynarodowego Światełka Pokoju.

Ostatnim punktem spotkania było łamanie się opłatkiem podczas którego dowódca brygady i kapelan przekazali obecnym serdeczne Życzenia Świąteczne i Pomyślności w Nowym Roku.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Foto: kol. Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

W Sieradzu uroczystości rozpoczęły się 10 listopada o godzinie 17.30 Uroczystym Capstrzykiem Niepodległościowym przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Capstrzyk zorganizowali harcerze Hufca ZHP w Sieradzu. Uczestniczyła w nim kompania honorowa brygady, harcerze, przedstawiciele lokalnych władz i mieszkańcy miasta. Licznie przybyli też członkowie naszego Stowarzyszenia. Uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, złożono znicze i odsłonięto Szkatułę Pamięci z ziemią zebraną z miejsc uświęconych bohaterstwem Narodu Polskiego. Na zakończenie Capstrzyku przy rozpalonym ognisku śpiewano pieśni harcerskie i patriotyczne. Większość z nas należała do drużyn harcerskich i spotkanie to przypomniało nam młodzieńcze lata spędzone na obozach harcerskich.

Uroczystości w dniu 11 listopada rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej. Po mszy uformował się pochód który przemaszerował ulicą Tadeusza Kościuszki pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i okolicznościowym wystąpieniu Starosty  Sieradzkiego Dowódca Brygady wręczył okolicznościowe odznaczenia i wyróżnienia. Medalem Okolicznościowym odznaczeni zostali też członkowie naszego Stowarzyszenia koledzy Przemysław Serweta i Wiesław Bednarski.

W dalszej części uroczystości odczytano Apel Pamięci i kompania honorowa Sieradzkiej Jednostki oddała salwę honorową. Następnie delegacje instytucji i organizacji w tym członkowie naszego Stowarzyszenia złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem.

Członkowie Naszego Stowarzyszenia licznie uczestniczyli w całej uroczystości. Obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyła defilada Kompanii Honorowej i koncert Orkiestry Dętej OSP w Sieradzu.

 Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

 Andrzej Desput

Foto: Klub 15 BWD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY O TYCH CO ODESZLI

Jak co roku przed Świętem 1 Listopada, członkowie naszego Stowarzyszenia  zapalili znicze na grobach zmarłych kolegów i żołnierzy poległych za Polskę.

Wspominaliśmy wspólną służbę w Brygadzie i prywatne spotkania z tymi co odeszli.

Cześć Ich Pamięci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO  15  SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

19 październik  2018 r.

 

Tegoroczne Święto było bardzo uroczyste i zbiegło się ze szczególnymi rocznicami:

100 rocznica sformowania 31 pułku Strzelców Kaniowskich;

83 rocznica utworzenia Garnizonu Sieradz;

50 rocznica sformowania Brygady.

Głównym punktem obchodów na terenie jednostki, był uroczysty apel połączony ze złożeniem przysięgi wojskowej przez żołnierzy służby przygotowawczej.

W apelu uczestniczyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz przełożony Brygady Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert GŁĄB który w okolicznościowym przemówieniu podziękował żołnierzom za dotychczasową służbę.

Dowódca Brygady płk Robert KRUPA wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz okolicznościowe medale osobom i organizacjom zasłużonym dla jednostki. Medalem tym za dotychczasową działalność  uhonorowano też  nasze Stowarzyszenie.  Prezentacja medalu odbędzie się na najbliższym zebraniu Stowarzyszenia.

Wszyscy zaproszeni goście oraz młodzież szkolna uczestnicząca w Dniu otwartych koszar, mogli obejrzeć bazę szkoleniową jednostki, grupy retrospekcyjne oraz szwadron kawalerii w historycznych mundurach. Wszyscy też zostali poczęstowani tradycyjną grochówką w żołnierskiej stołówce.

Zakończeniem obchodów Święta Brygady było spotkanie pokoleń w Klubie Garnizonowym na które licznie przybyli  członkowie naszego Stowarzyszenia.

Ładna pogoda  sprawiła, że  przybyli do jednostki  mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD

Andrzej  Desput

Foto: 15 BWD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE

W dniu 12 września br. odbyły się zawody strzeleckie
zorganizowane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu.

Zawody odbyły się o ,,Puchar Prezydenta Miasta Sieradza i Prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu” z okazji Święta Wojska Polskiego i 100. lecia odzyskania Niepodległości.

Na strzelnicy w Okręglicy uczestniczyło 10 drużyn służb mundurowych z Sieradza i z Łasku. W konkurencjach strzelanie z pistoletu wojskowego i z kbks uczestniczyły po 3 osoby z każdej drużyny.

Drużyna naszego Stowarzyszenia w składzie: Ludwik Moczydłowski, Tadeusz Gajdziński i Edward Szuba zdobyła zaszczytne 2 miejsce i srebrny medal w konkurencji strzelania z pistoletu wojskowego.

II miejsce i srebrny medal w strzelaniu z kbks uzyskał też nasz kolega Ludwik Moczydłowski.

Bardzo dobrze zorganizowane zawody posłużyły do doskonalenia naszych umiejętności strzeleckich i były okazją do spotkania z kolegami z którymi przez wiele lat uczestniczyliśmy w strzelaniach w Naszej Jednostce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego zostały zainaugurowane 11 sierpnia Dniem otwartych koszar. Wszyscy przybyli do Jednostki mogli zwiedzić obiekty szkoleniowe, strzelnicę oraz salę tradycji. Na placu apelowym zaprezentowano pokaz sprzętu łączności a w bloku szkolnym grupa retrospekcyjna przedstawiła  uzbrojenie i  wyposażenie żołnierzy z okresu II wojny światowej. W sali biblioteki dla dzieci zorganizowano  turnieje plastyczne z których wszyscy wychodzili z nagrodami.

Główne uroczystości 15 sierpnia rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym. Po zakończeniu mszy zgromadzone delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta udali się na plac przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w obecności kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych i pododdziałów brygady odbył się uroczysty apel. Podczas apelu odczytano rozkaz o awansach i nagrodach dla żołnierzy i pracowników cywilnych jednostki.

Uroczystości zakończyła salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja naszego Stowarzyszenia. Część oficjalną zwieńczyła wojskowa defilada.

Po uroczystościach na wszystkich uczestników czekała tradycyjna żołnierska grochówka którą przygotowali kucharze z jednostki.

Zakończeniem obchodów Święta Wojska Polskiego było spotkanie pokoleń w Klubie Garnizonowym na które licznie przybyli członkowie naszego Stowarzyszenia.

Ładna pogoda sprawiła, że przybyli na uroczystości mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

                                                                                                           Andrzej DESPUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYCIECZKA  HISTORYCZNO - TURYSTYCZNA

W dniu 21 czerwca Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD zorganizowało jednodniową Wycieczkę po Ziemi Łódzkiej.

Członkowie Stowarzyszenia zwiedzili najciekawsze miejsca naszego województwa. Wszędzie oprowadzał nas lokalny przewodnik który interesująco przybliżył historię tych terenów i opowiadał legendy krążące wśród miejscowej ludności związane z oglądanymi zabytkami.

Na początek zwiedziliśmy klasztor i muzeum Zakonu Cystersów w Sulejowie oraz nowoczesny hotel, Podklasztorze położony na tym terenie.

Następnie weszliśmy do Grot Nagórzyckich  powstałych po wydobytych w dawnych wiekach piaskach.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po parku powstałym wokół niepowtarzalnych Niebieskich Źródeł w Tomaszowie Mazowieckim.

W dalszym ciągu wycieczki zobaczyliśmy dawne niemieckie betonowe bunkry w Konewce. Zgromadzono w nich sprzęt wojskowy i broń z II wojny światowej oraz wiele fotografii działających na tych terenach partyzantów AK.

Po drodze obejrzeliśmy też tamę na Zalewie Sulejowskim i zjedliśmy smaczny posiłek w karczmie położonej w centrum Spały.

Podczas wycieczki panowała miła atmosfera i wszyscy uczestnicy robili wiele zdjęć

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

 W dniu 26 marca 2018 roku odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie

Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD

Przybyłych na zebranie członków powitał  prezes Stowarzyszenia  Andrzej Desput.

Pierwszym  punktem zebrania była prezentacja przygotowana przez Stowarzyszenie Historyczne Strzelców   Kaniowskich z siedzibą w Łodzi.

Przedstawiciele Stowarzyszenia barwnie opowiedzieli o historii  31 Pułku Strzelców Kaniowskich i zaprezentowali zbiory muzealne uzbrojenia oraz mundurów. Przedstawione zdjęcia i slajdy przybliżyły nam przedwojenną kadrę jednostki i jej wyposażenie.

Drugim punktem zebrania była prezentacja wystawy zdjęć obrazujących powstanie Kościoła Garnizonowego w Sieradzu.

W następnym punkcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Andrzej Desput  w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za miniony rok.

Podkreślono udział Stowarzyszenia w organizacji konferencji łączności jak również uczestniczenie w obchodach Święta Wojska Polskiego i Święta Brygady.

W sprawozdaniu podkreślono bardzo dobrą współpracę z dowództwem 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

W końcowej części sprawozdania przedstawiono propozycję zamierzeń do realizacji w 2018 r.

Prezes podziękował za aktywność wszystkim członkom Stowarzyszenia.

Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnymi punktami zebrania było podsumowanie działalności finansowej Stowarzyszenia przez skarbnika Pana Ludwika Moczydłowskiego i złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego pana Tadeusza Miedziaka. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za 2017 rok.

W dyskusji członkowie omawiali sposoby dalszego dofinansowania działalności Stowarzyszenia i współpracę z innymi Stowarzyszeniami.

Sekretarz Pan Wiesław Bednarski omówił program wycieczki do Sulejowa organizowanej przez Stowarzyszenie w dniu 21 czerwca 2018 r.

Na zakończenie zebrania wszyscy uczestnicy złożyli sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

                                                                                                           Andrzej DESPUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOWOROCZNE SPOTKANIE STOWARZYSZENIA

22 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Do klubu przy ul. Sienkiewicza przybyli przyjaciele sieradzkiej jednostki. Zebranie rozpoczęło się powitaniem przez prezesa Stowarzyszenia wszystkich obecnych.

Honorowymi gośćmi naszego zebrania było dowództwo 15 SBWD z dowódcą płk Robertem Krupą oraz prezes Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek Lewandowski.

Po uroczystym powitaniu uczczono minutą ciszy trzech członków stowarzyszenia którzy odeszli od nas w ostatnim roku na wieczną wartę. Byli to koledzy: Stanisław Rutkowski, Stanisław Japał i Henryk Wojciechowski.

Następnie prezes poinformował o podjętej uchwale przez Zarząd, w myśl której do Stowarzyszenia został przyjęty pan Piotr Stępniak. Nowo przyjęty członek otrzymał legitymację i odznakę związkową.

Kolejnym punktem spotkania było krótkie podsumowanie przez prezesa działalności Stowarzyszenia w 2017 roku i planowane zamierzenia na 2018 r. Podkreślono wiodącą pozycję Sieradzkiej Jednostki wśród wojsk łączności i jej wysokie oceny za udział w ćwiczeniach NATO. Prezes szczególnie podziękował członkom Naszego Stowarzyszenia za wspomaganie Brygady w organizacji konferencji łączności oraz Święta Wojska Polskiego i Święta Brygady.

W planowanych zamierzeniach na 2018 r podkreślono uczestniczenie Stowarzyszenia w imprezach związanych z przypadającą w tym roku rocznicą 100 lecia odzyskania niepodległości.

Kolejnym punktem spotkania był koncert piosenek w wykonaniu młodych wokalistów z Klubu 15. SBWD prowadzonych przez panią Annę Jurę. Przez kilkadziesiąt minut uczestnicy zebrania słuchali pięknie wykonanych piosenek i oglądali zmieniające się stroje wokalistów. Szczególnie wzruszająca była opowieść muzyczna na Dzień Dziadka  który przypadał akurat w tym dniu. Po zakończeniu koncertu artystów nagrodzono długimi brawami oraz podarunkami przygotowanymi i wręczonymi przez kol. Ludwika Moczydłowskiego.

Na zakończenie tej części spotkania prezes Stowarzyszenia przekazał obecnym serdeczne życzenia Pomyślności w Nowym Roku.

Ostatnim punktem Noworocznego  spotkania była kolacja  przy której mówiono o prywatnych  planach uczestników na 2018 r.  

                                                                                                           Andrzej DESPUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŻOŁNIERSKA WIGILIA

W dniu 20.12.2017 r na terenie Brygady odbyło się wigilijne spotkanie Dowództwa Garnizonu Warszawa z żołnierzami Sieradzkiego Garnizonu oraz z dowódcami jednostek podległych DGW. Wśród zaproszonych gości był prezes naszego Stowarzyszenia Andrzej Desput.

Podczas spotkania Dowódca 15 SBWD płk Robert KRUPA przekazał z okazji Świąt Bożego Narodzenia serdeczne życzenia radości, ciepła i spokoju dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia.

Prezes podziękował Dowódcy za współpracę w 2017r. i życzył mu Pomyślności w Życiu Osobistym i Zawodowym.

Foto: Dowództwo Garnizonu Warszawa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SIERADZU

Uroczystości rozpoczęły się 11 listopada Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kolegiacie Sieradzkiej. Po mszy uformował się pochód który przemaszerował ulicą Tadeusza Kościuszki pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i okolicznościowym wystąpieniu Starosty Sieradzkiego, odczytano Apel Pamięci i kompania honorowa Sieradzkiej Jednostki oddała salwę honorową.

Następnie delegacje instytucji i organizacji złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem. Członkowie Naszego Stowarzyszenia licznie uczestniczyli w całej uroczystości. Przy składaniu kwiatów Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD reprezentowali koledzy: Jan Stachura, Tadeusz Miedziak i Andrzej Desput.

Uroczystości zakończyła defilada Kompanii Honorowej.

                                                                                        Andrzej Desput

Zdjęcia: Ludwik Moczydłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMIĘTAMY O NASZYCH ZMARŁYCH

1 Listopada członkowie naszego Stowarzyszenia jak co roku zapalili znicze na grobach zmarłych kolegów i żołnierzy poległych w obronie ojczyzny.

Ten dzień pełen zadumy i wspomnień przybliżył nam ich postacie i razem spędzone chwile.

Cześć Ich Pamięci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURNIEJ SZACHOWY Z OKAZJI ŚWIĘTA BRYGADY

W dniu 21 października z okazji Święta 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w Klubie 15 BWD odbył się Otwarty Turniej Szachowy.

Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD, Klub 15 BWD oraz Stowarzyszenie Szachowe z Sieradza. W turnieju udział wzięło kilkudziesięciu zawodników reprezentujących Sieradz, Zduńską Wolę, Łask, Wieluń i Kalisz. Zawodnicy byli w różnych grupach wiekowych (od 7 do 78 lat).

W wyniku przeprowadzonej rozgrywki komisja wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Maciej ADAMCZEWSKI,

II miejsce – Jerzy KOT,

III miejsce – Andrzej MACIEJCZAK.

Najmłodszemu uczestnikowi turnieju Janowi OLEJNIKOWI (7 lat) i najstarszemu zawodnikowi panu Jerzemu KOT (78 lat)  wręczono wyróżnienia.

Uroczystego wręczenia nagród dokonał prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD pan Andrzej DESPUT, Kierownik Klubu 15 BWD pan Wiesław BEDNARSKI oraz członek Stowarzyszenia Szachowego Sieradz pan Dariusz SPĘTANY.

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Wiesław BEDNARSKI                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SBWD

W dniu 19 października 2017 roku obchodziliśmy 82. rocznicę utworzenia Garnizonu Sieradz oraz święto 15 SBWD.

Obchody Święta poprzedziła uroczysta Msza św. w Kościele Garnizonowym w dniu 18.10.2017r., koncelebrowana przez przedstawiciela Biskupa Polowego WP oraz Kapelana brygady. W mszy św. brała udział reprezentacja Stowarzyszenia na czele z prezesem p. Andrzejem DESPUTEM.

W dniu 19.10 2017 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD. Wyjątkowo miało to miejsce na terenie koszar jednostki wojskowej. Zebraniu przewodniczył prezes stowarzyszenia pan Andrzej DESPUT. Przedmiotem spotkania było omówienie bieżącej działalności oraz realizacji  następnych przedsięwzięć tego roku tj.

- obchodów Święta Zmarłych 01.11.

- obchodów Narodowego Święta Niepodległości  11.11.

- uroczystej Wigilii Świąt Bożego Narodzenia.

Postawiono zadania organizacyjne członkom Stowarzyszenia do realizacji w/w przedsięwzięć. Następnie Sekretarz Stowarzyszenia, a jednocześnie Kustosz Wiesław BEDNARSKI w Sali Tradycji przedstawił nam historię Garnizonu Sieradz oraz zapoznał ze zmianami wizualnymi i nowymi prezentowanymi eksponatami.

Przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w uroczystych obchodach Święta na zbiórce Brygady. Po uroczystym apelu mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać występu orkiestry wojskowej z Bydgoszczy, pokazu wyszkolenia indywidualnego oraz zwiedzić liczne stoiska prezentacyjne grup rekonstrukcyjnych i żołnierzy brygady.

Ostatnim punktem był nasz udział w spotkaniu pokoleń łącznościowców z okazji Święta 15 SBWD, które odbyło się w Klubie Brygady. Jak tradycja zobowiązuje, braliśmy liczny udział we wszystkich przedsięwzięciach zorganizowanych w Garnizonie Sieradz z okazji Naszego Święta.

Andrzej DESPUT                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWODY STRZELECKIE

W dniu 14 września br. odbyły się zawody strzeleckie organizowane przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Rejonowy w Sieradzu. Zawody upamiętniały Dzień Wojska Polskiego i Rocznicę Września 1939r. Na strzelnicy w Okręglicy zebrało się 8 drużyn służb mundurowych z Sieradza i z Łasku. W dwóch konkurencjach strzelanie z pistoletu wojskowego i z kbks uczestniczyły po 3 osoby z każdej drużyny. Drużyna naszego Stowarzyszenia w składzie:

Ludwik Moczydłowski, Tadeusz Gajdziński i Andrzej Desput  zdobyła 3 miejsce i brązowy medal w konkurencji strzelanie z pistoletu wojskowego.

Najlepsi byli koledzy i koleżanka z Łasku.

Bardzo dobrze zorganizowane zawody posłużyły do doskonalenia naszych umiejętności strzeleckich i były okazją do spotkania z kolegami z którymi przez wiele lat uczestniczyliśmy w strzelaniach w Naszej Jednostce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO W SIERADZU

Obchody Święta Wojska Polskiego zostały zainaugurowane 14 sierpnia w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Prelekcje poprowadzili przedstawiciele bractwa rycerskiego, bractwa kurkowego, Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” oraz Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Główne uroczystości 15 sierpnia rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele garnizonowym. Po zakończeniu mszy zgromadzone delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy miasta przemaszerowali na plac przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie w obecności kompanii honorowej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, pocztów sztandarowych i pododdziałów brygady odbył się uroczysty apel. Uroczystości towarzyszyło odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów przed pomnikiem. Wiązankę kwiatów złożyła też delegacja naszego Stowarzyszenia. Część oficjalną zwieńczyła wojskowa defilada.

Po zakończeniu uroczystości rozpoczął się festyn żołnierski, któremu towarzyszył koncert wychowanków Klubu 15 BWD i Miejskiej Orkiestry Dętej z Sieradza. Uczestnicy mogli zwiedzać stoiska grup rekonstrukcyjnych – strzelców kaniowskich, rycerzy i braci kurkowych oraz podziwiać sprzęt wojskowy z okresu II wojny światowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się sektor minerski, strzelnica, stoisko klubu brygady oraz plenerowe studio fotograficzne. Swój pokaz przygotowali ponadto przedstawiciele Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi oraz żołnierze z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku. Na wszystkich czekała tradycyjna żołnierska grochówka którą sponsorowało nasze Stowarzyszenie.

Piękna pogoda i ciekawe stoiska sprawiły, że licznie przybyli na festyn mieszkańcy miasta mogli godnie uczcić Nasze Święto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 SIERPNIA

1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 odbywały się w całej Polsce uroczystości poświęcone 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godzinie „W” przypomniały dźwięki syren rozlegające się w całej Polsce. Przed pomnikiem „Warszawie miastu niepokonanemu” w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz, instytucji, służb mundurowych oraz organizacji pozarządowych by oddać hołd powstańcom warszawskim. Udział w uroczystości brała delegacja Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD w składzie Andrzej DESPUT i Ludwig MOCZYDŁOWSKI, która złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem.

                                                                                          Wiesław BEDNARSKI

Foto: SIERADZ TO MY - Zbigniew Dymiński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZERWCOWE SPOTKANIE

W dniu 26.06.2017 roku w Klubie 15 BWD odbyło się kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Pierwszym punktem spotkania było wręczenie poprzedniemu prezesowi stowarzyszenia p. Janowi KOWALSKIEMU podziękowań za dotychczasową pracę. W imieniu członków stowarzyszenia podziękowania wręczyli obecny prezes Andrzej DESPUT, pan Jan STACHURA oraz pani Helena PŁÓCIENNIK. Kolejnym punktem było zapoznanie członków z programem obchodów Święta Wojska Polskiego w Sieradzu. Sekretarz pan Wiesław BEDNARSKI omówił wszystkie elementy wchodzące w skład obchodów. Prezes stowarzyszenia zaprosił wszystkich członków na w/w przedsięwzięcie podkreślając wagę uroczystości i rolę jaką odgrywa w społeczeństwie. Następnie koledzy pan Ludwig MOCZYDŁOWSKI i pan Przemysław SERWETA przedstawili zebranym osobom historię skautingu i harcerstwa. Była to wspaniała lekcja przypominająca nam jak ważną rolę pełnią w wychowaniu młodzieży.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników spotkania oraz małym poczęstunkiem przygotowanym przez Kasyno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA KIEROWNICTWA

Dobiega końca trzecia kadencja władz Stowarzyszenia Przyjaciół 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, która trwała od 2013 do 2017 roku. W ostatnich dniach ustępujący zarząd przekazywał obowiązki nowemu zarządowi. Ostatnią czynnością było przekazanie obowiązków prezesa Stowarzyszenia. Pełniący dotychczas funkcję prezesa Jan Kowalski przekazał kierowanie Stowarzyszeniem Przyjaciół 15. SBWD panu Andrzejowi Desputowi. Po przekazaniu obowiązków nowy prezes otrzymał życzenia pomyślności w pracy na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz dalszej współpracy z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja br. obchodziliśmy 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji. Ustawa zasadnicza ustanowiona 3 maja 1791 roku była aktem o istotnym znaczeniu dla Narodu Polskiego. Była ona próbą ratowania Ojczyzny. Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Prezydenta miasta Sieradza członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD byli uczestnikami tegorocznych obchodów. Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Kościele p.w. Wszystkich Świętych uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po podniesieniu flagi państwowej i wystąpieniu Starosty Sieradzkiego odczytany został Apel Pamięci zakończony salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Na zakończenie uroczystości delegacje instytucji i organizacji społecznych złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. W imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD wiązankę kwiatów złożyli: Ludwik Moczydłowski, Wiesław Bednarski oraz Jan Stachura.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

Już po raz ósmy odbywała się w Sieradzu Konferencja Łączności. Doniosłe to wydarzenia trwało tym razem trzy dni. 26 kwietnia spotkali się oficerowie łączności i informatyki WP. W dniach 27 i 28 kwietnia odbywała się dalsza część VIII Konferencji Łączności współorganizowanej przez 15. Sieradzką Brygadę Dowodzenia, Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD i ŚZPŻŁ. Przybyli na nią przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych oraz firm zajmujących się projektowaniem i produkcją systemów i sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego między innymi dla Wojska Polskiego. Otwarcia konferencji dokonał dowódca 15. SBWD płk Robert Krupa. Miłym akcentem kończącym wystąpienie dowódcy brygady było uhonorowanie najbardziej zaangażowanych w dotychczasową organizację konferencji łączności. Wśród wyróżnionych znalazło się również Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD. Przez dwa dni w Teatrze Miejskim prezentowane były różne rozwiązania techniczne i systemowe w dziedzinie telekomunikacji. Przez te dwa dni głos zabrało dwudziestu pięciu przedstawicieli uczelni i instytucji wojskowych oraz zaproszonych firm. Wystąpieniom przedstawicieli świata nauki i przemysłu towarzyszył pokaz sprzętu łączności, który rozmieszczony był na Placu Teatralnym oraz wzdłuż ul. Dominikańskiej. VIII Konferencja Łączności ponownie zgromadziła szerokie rzesze profesjonalistów z dziedziny wojskowej łączności z całej Polski oraz mieszkańców i młodzież szkolną Sieradza. Wśród zgromadzonych na sali obrad byli obecni między innymi członkowie Zarządu Głównego ŚZPŻŁ z prezesem gen. bryg. Edmundem Smakulskim na czele oraz przedstawiciele oddziałów tego związku znajdujących się w różnych rejonach Polski. Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD reprezentował prezes Jan Kowalski oraz Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Jan Stachura, Krzysztof Bogus, Ludwik Moczydłowski oraz Andrzej Desput.

                                                                                                                                    Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE WALNE ZEBRANIE

CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ 15. SBWD

W dniu 27 marca 2017 roku odbyło się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Po powitaniu przybyłych na zebranie członków, prezes Stowarzyszenia pan Jan Kowalski w imieniu Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności Związku za miniony rok. Na zakończenie sprawozdania przypomniał zebranym najważniejsze osiągnięcia z okresu trwania trzeciej kadencji. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia. Przedstawił propozycję zamierzeń do realizacji przez nowy Zarząd. Gorąco podziękował za czteroletnią, ofiarną pracę członkom Władz Stowarzyszenia oraz za aktywność i tworzenie dobrego klimatu do pracy przez wszystkich członków Stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji sprawozdanie Zarządu zostało przyjęte.

Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego pana Tadeusza Miedziaka. Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi absolutorium za 2016 rok.

Kolejnym punktem zebrania był wybór Władz Stowarzyszenia na czwartą kadencję. Przewodniczący zebrania pan Jan Stachura udzielił głosu prezesowi Janowi Kowalskiemu, który powiadomił o rezygnacji z kandydowania do nowych władz oraz przedstawił propozycję nowego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po zgłoszeniu kandydatów do nowych Władz Stowarzyszenia odbyło się tajne głosowanie członków stowarzyszenia.

Wybrano nowy Zarząd w składzie:

pan Andrzej Desput – prezes,

pan Jan Stachura – wiceprezes,

pan Wiesław Bednarski – sekretarz,

pan Ludwik Moczydłowski – skarbnik,

pan Marian Frajtak – członek,

 Oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

pan Tadeusz Miedziak – prezes,

pan Tadeusz Gajdziński – sekretarz,

pan Krzysztof Kalinowski - członek

Wszyscy zebrani brawami podziękowali dotychczasowym członkom Władz Stowarzyszenia za duży wkład pracy oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

Nowe Władze Stowarzyszenia rozpoczną swoją działalność od 1 czerwca 2017 roku.

Na tym zebranie zakończono.

                                                                                                                                Wiesław Bednarski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD

W dniu 03.02.2017 roku w Sali Tradycji 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia w obecności rodziców, wychowawców i dyrektorów szkół odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Ślady walko o wolność Ojczyzny w mojej okolicy”. Konkurs organizowany był przez Stowarzyszenie Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i Klub 15 BWD, skierowany do szkół ponadpodstawowych powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego i poddębickiego. Ku naszemu zadowoleniu dotarło do nas kilkadziesiąt fotografii. Wybór nie był łatwy ponieważ poziom nadesłanych prac fotograficznych okazał się bardzo wysoki. Jednakże Jury przyznało I, II i III miejsce oraz jedno wyróżnienie.

Wystawa prezentowana będzie w Klubie 15 BWD w Sieradzu przy ulicy Sienkiewicza 6.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------