AKTUALNOŚCI

-----------------------------------

 STOWARZYSZENIE

-----------------------------------

 STATUT

-----------------------------------

 OGŁOSZENIA

-----------------------------------

 KONTAKT

-----------------------------------

 ARCHIWUM

-----------------------------------

 PUBLIKACJE

-----------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

-----------------------------------

O G Ł O S Z E N I A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A P R O S Z E N I E

25 marca 2019 r. o godzinie 17:00 w Klubie 15. BWD odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Przewidziana jest ciekawa prelekcja o pobycie w Afganistanie żołnierza z naszej jednostki.

 

Serdecznie zapraszam na zebranie!

 

Prezes

Andrzej DESPUT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------