AKTUALNOŚCI

-----------------------------------

 STOWARZYSZENIE

-----------------------------------

 STATUT

-----------------------------------

 OGŁOSZENIA

-----------------------------------

 KONTAKT

-----------------------------------

 ARCHIWUM

-----------------------------------

 PUBLIKACJE

-----------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

-----------------------------------

 

K O N T A K T

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
15 SIERADZKIEJ BRYGADY WSPARCIA DOWODZENIA

98-200 Sieradz,
ul. Sienkiewicza 6,
  e-mail: przyjaciele1551@wp.pl
prezes -   tel. 608314012
v-ce prezes - tel. 504007715
sekretarz - tel. 730622221
skarbnik - tel. 604305763
 

BGŻ  S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0252 5100

NIP 8272147721, Regon 100042797