AKTUALNOŚCI

---------------------------------

 STOWARZYSZENIE

---------------------------------

 STATUT

---------------------------------

 OGŁOSZENIA

---------------------------------

 KONTAKT

---------------------------------

 ARCHIWUM

---------------------------------

 PUBLIKACJE

---------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

---------------------------------

ODESZLI,

ALE ŻYJĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Piotr Andrych

Urodzony 18 października 1927r. w miejscowości Łubna - Jarosłaj. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD od 26.09.2005r. Był członkiem zarządu oddziału w Sieradzu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju. Odznaczony między innymi Krzyżem Weterana oraz medalem Zasłużony dla Rolnictwa. Zmarł 30.01.2007r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Charłupi Małej.

Józef Kowalski

Urodzony 7 grudnia 1922r. Podpułkownik Wojska Polskiego. Absolwent OSA w Toruniu. Pełnił służbę wojskową w 23. Zapasowym Pułku Artylerii, 2. Dywizjonie Artylerii Przeciwpancernej w Radomiu i w Szczecinie. W latach 1951-1955 był szefem uzbrojenia w Oficerskiej Szkole Łączności Przewodowej w Sieradzu. Po odejściu z wojska w 1955r. pracował w instytucjach cywilnych w Sieradzu. Był aktywnym uczestnikiem życia społecznego. Zmarł 07.10.2008r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

 

Edward Paś

Urodzony 2 września 1928r. w miejscowości Łubna. Od 1 czerwca 2005r. członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Członek Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, prezes Oddziału w Sieradzu. Zmarł 19.11.2008r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

 

 

 

 

 

Henryk Szafranowski

Urodzony 29 kwietnia 1930r. w Jesionowe. Pułkownik Wojska Polskiego. Od 01.06.2005r. członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Absolwent OSA oraz ASG w Warszawie. W latach 1967-1976 dowodził 20. Pułkiem Artylerii Przeciwpancernej w Pleszewie. W latach 1976-1990 był szefem WSzW w Sieradzu. Po odejściu na emeryturę aktywnie działał w wielu organizacjach społecznych. Od 1993r. pełnił obowiązki prezesa Zarządu Wojewódzkiego i Rejonowego zarządu ZBŻZ WP i OR. Odznaczony między innymi Kawalerskim i Oficerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 14.10. 2009 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Zbigniew Wilanowski

Urodzony 10 lutego 1924r. w Kutnie. Pułkownik Wojska Polskiego. Od 01.06.2005r. członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Absolwent OSŁ w Sieradzu. Był wykładowcą w OSŁ i OSŁP w Sieradzu. W latach 1956-1980 pełnił obowiązki szefa sztabu 56. Batalionu Radiolinii, 15. Pułku Radioliniowo-Kablowego i 15. Brygady Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu. W latach 1980-1985 był kierownikiem biura w Wojewódzkim Zarządzie LOK oraz szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej wSieradzu. Aktywnie uczestniczył w wielu organizacjach społecznych. Odznaczony między innymi Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 16.12.2009r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Leon Maślak

Urodzony 2 grudnia 1926r. Od 1 czerwca 2005r. członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Członek organizacji antykomunistycznej „Katyń” działającej na terenie powiatu sieradzkiego w latach 1947-1950. Za działalność antykomunistyczną skazany w 1950r. na 7 lat więzienia. Czynnie uczestniczył w życiu społecznym. Zmarł w styczniu 2011r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Krzysztof Głodek

Urodzony 13 lipca 1947r. w Radkowie powiat Kłodzko. Pułkownik Wojska Polskiego. Absolwent OSS w Pile i ASG w Warszawie. Pełnił służbę wojskową w 5. Batalionie Remontowym, 113. Pułku Artylerii, 10. Sudeckiej Dywizji Pancernej. W latach 1982-1995 był kwatermistrzem – zastępcą dowódcy 15. BRLK w Sieradzu. W latach 1995-1999 pełnił obowiązki szefa WSzW Sieradz. Od 01.06.2005r. członek-założyciel oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. W latach 2009-2013 pełnił funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Aktywny członek wielu organizacji społecznych. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 29.04.2013r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Władysław Hammer

Urodzony 22 maja 1944r. w miejscowości Koziarnia powiat Nisko. Pułkownik Wojska Polskiego. Absolwent OSŁ w Zegrzu, WAŁ w Leningradzie, PSOS AON w Warszawie. Pełnił służbę wojskową w 34. Pułku Desantowym, 7. Dywizji Desantowej, 4. Pułku Łączności, 12. Pułku Radioliniowo-Kablowym, 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej. W latach 1986-1994 dowodził 15. Brygadą Radioliniowo-Kablową w Sieradzu. W latach 1994-2002 był szefem WSzW w Poznaniu. Od 07.11.2005r. członek Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Prezes Oddziału Sieradz oraz członek Władz Naczelnych ŚZPŻŁ. Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 28.11.2013r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Tadeusz Łagunowski

Urodzony 10 czerwca 1931 r. w Sierpcu. Podpułkownik Wojska Polskiego. Absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. Pełnił służbę wojskową w 7. Pułku Łączności, 112. Kompanii Radiolinii, 56. Batalionie Radiolinii, 15. Pułku Radioliniowo-Kablowym, 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej i w WKU Sieradz. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 01.06.2005 r. członek-założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. W latach 1985-1989 członek Rady Miasta Sieradza. Aktywny członek wielu organizacji społecznych. Zmarł 25.02.2014r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

Stanisław Rutkowski

Urodzony 8 maja 1948 r. w Bielawach. Major Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów w Zegrzu. Pełnił służbę wojskową w WSOWŁ w Zegrzu, w 15. Pułku Łączności w Modlinie oraz w 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej i 15. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Od 04.07.2006 r. członek Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Od 2012 r. sekretarz Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu. Członek ZŻWP. Zmarł 14.10.2016 r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu

 

Andrzej Domaradzki

Urodzony 24 lutego 1951 r. w Warszawie. Pułkownik Wojska Polskiego. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Wrocławskiej. Przez ponad 30 lat pełnił zawodową służbę wojskowa w 15. BRLK i 15. SBWD w Sieradzu. Zajmował odpowiedzialne stanowiska w służbach technicznych i w logistyce sieradzkiej brygady. Odznaczony między innymi Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W styczniu 2005 r. odszedł z zawodowej służby wojskowej. Od 26.09.2005 r. członek Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Od 2006 r. członek ŚZPŻŁ, w latach 2006-2012 członek Komisji Rewizyjnej ŚZPŻŁ. Od 2005 r. członek ZŻWP, w latach 2009-2014 prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Sieradzu. Zmarł 03.11.2016 r. Pochowany na Cmentarzu na Zarzewiu w Łodzi.

Stanisław Japał

Urodzony 28 marca 1926r. w Rzetni. Major Wojska Polskiego. W latach 1947 – 1949 pełnił zasadniczą służbę wojskową w 47 Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej. W 1952 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu. Od 1962r. pełnił zawodową służbę wojskowa w 15. prlk oraz w 15. BRLK w Sieradzu. W 1983r. odszedł do rezerwy. Po odejściu z zawodowej służby wojskowej czynnie uczestniczył w działalności społecznej. Od 2005r. był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Był również członkiem ŚZPŻŁ oraz SPK. Zmarł 21.07.2017r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

Henryk Wojciechowski

Urodzony 06.01.1936r. w m. Brudnia pow. Inowrocław. W latach 1953 - 1955 podchorąży OSŁP W Sieradzu. W 1956 przeszedł kurs mps w OSK w Poznaniu. Całą swoją służbę wojskową pełnił w Sieradzu na stanowiskach w MPS.

W 1988r. awansował na starszego chorążego. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim OOP.

Odszedł z zawodowej służby wojskowej w 1991r. Długoletni i aktywny działacz Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. Od 2006r. był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD.

Zmarł 02.01.2018r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

Antoni Firlit

Urodzony 12 czerwca 1940 r. w Łukowie Żurawskim koło Stanisławowa, obecnie to Ukraina.

Przeżył z rodzicami wywózkę na Sibir. Był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Charłupi Małej, inspektorem oświaty Gminy Sieradz, dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Sieradzu. Czynnie uczestniczył w działalności społecznej, był wieloletnim Prezesem Sieradzkiego Oddziału Związku Sibiraków.  Od 1 czerwca 2005 r. był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD.

Zmarł 21. października 2018 r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

Jan Jerzy Kiełbasiak

Urodzony 22 maja 1944 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W 1963 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej, w trakcie której, w 1964 roku ukończył Podoficerską Szkołę Łączności w Sieradzu i rozpoczął służbę zawodową w sieradzkiej jednostce wojskowej. Zajmował różne stanowiska służbowe, był pomocnikiem dowódcy stacji radioliniowej, szefem kompanii i dowódcą kompanii. Z wojska odszedł po 29 latach służby w 1992 roku. Był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD oraz ŚZPŻŁ. W czasie służby wielokrotnie był wyróżniany, w tym: Złotym Krzyżem zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, odznaczeniami resortowymi i odznakami honorowymi.
Zmarł 26.09.2019r.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

Bernard Mieńkowski

Urodzony 8 lutego 1923 r. w m. Jaszkiewicze, pow. Wołożyn, woj. Nowogródek.

Pułkownik Wojska Polskiego. Służbę wojskową rozpoczął 20.08.1944r. w 16 Samodzielnej Kompanii Łączności 9 DP 2 Armii WP.

W latach:
1956 – 1964 pierwszy dowódca jednostki łączności w Sieradzu – 56 Batalion
                   Radiolinii;

1966 – 1969 komendant WIŁ;

1969 – 1976 zastępca szefa Wojsk Łączności MON.

Od 2006 r. był członkiem Honorowym i rzeczywistym Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD. Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Walecznych.

Zmarł 27 kwietnia 2020 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie

Zbigniew Tumielewicz

Urodzony 26 lutego 1947 roku w Radestowie. W 1968 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zegrzu i rozpoczął służbę zawodową w sieradzkiej jednostce wojskowej. Zajmował różne stanowiska służbowe,od dowódcy stacji radioliniowej w 2 brl do szefa logistyki z-cy d-cy 5 brl 15 SBRLK. Z wojska odszedł w 1999 roku w stopniu majora. Był członkiem Stowarzyszeń: Przyjaciół 15. SBWD, ŚZPŻŁ i ZŻWP. W czasie służby wielokrotnie był wyróżniany, w tym: Srebrnym Krzyżem zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, odznaczeniami resortowymi i odznakami honorowymi.

Zmarł  11.12.2020 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

Roman Szymczak

Urodzony 11 grudnia 1953r. Pełnił służbę w Wojsku Polskim w latach 1973 – 2004. W latach 1990 – 2004 w Żandarmerii  Wojskowej. Odszedł na emeryturę ze stanowiska Komendanta Żandarmerii Wojskowej w Łodzi w stopniu pułkownika. Był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD od 2005 r. W czasie służby wielokrotnie wyróżniany medalami, odznaczeniami resortowymi i odznakami honorowymi.

Zmarł 05.05.2021r. w wieku 67 lat.

Pochowany w Tursku k/ Gołuchowa powiat pleszewski. Cześć jego pamięci.

 

Jerzy Cieśla

Urodzony 2 maja 1945 roku w Załęczu Małym. W 1967 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zegrzu i rozpoczął służbę zawodową w sieradzkiej jednostce wojskowej. Zajmował różne stanowiska służbowe. 1971 dowódca stacji radioliniowej, 1977 d-ca plutonu radiolinii, 1984 d-ca kompanii remontowej 15 SBRLK. Z wojska odszedł w 1996 roku w stopniu ppłk.  Od 1996r. radca prawny Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i w 15 SBWD. W 1980r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim, posiadał aplikację sądową i radcowską. Był członkiem Stowarzyszeń: Przyjaciół 15. SBWD, ŚZPŻŁ i ZŻWP. W czasie służby wielokrotnie  wyróżniany, w tym: Srebrnym Krzyżem zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, odznaczeniami resortowymi i odznakami honorowymi.
Zmarł  08.05..2023 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.