AKTUALNOŚCI

-----------------------------------

 STOWARZYSZENIE

-----------------------------------

 STATUT

-----------------------------------

 OGŁOSZENIA

-----------------------------------

 KONTAKT

-----------------------------------

 ARCHIWUM

-----------------------------------

 PUBLIKACJE

-----------------------------------

 BYLI WŚRÓD NAS

-----------------------------------

O G Ł O S Z E N I A

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z A P R O S Z E N I E

27 marca 2017 r. o godzinie 17:00 odbędzie się w Klubie 15. SBWD sprawozdawczo - wyborcze walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD. Głównym tematem zebrania będzie złożenie sprawozdania przez zarząd i komisję rewizyjną oraz wybór nowych władz stowarzyszenia. Ze względów proceduralnych niezbędna jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

 

Serdecznie zapraszam na zebranie!

 

Prezes

Jan Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA:

Deklaracja o przystąpieniu do Stowarzyszenia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------